Perquè col·legiar-se?

Per llei, els col·legis professionals són els representants legals davant de l’administració i la societat. A més a més d’aquesta representació legal obligatòria, ofereixen tots aquells serveis que resultin interessants als seus col·legiats.

En professions com la nostra, en què malauradament es dóna una gran facilitat per a l’intrusisme i el negoci incontrolat, l’associacionisme permet la defensa dels interessos col·lectius professionals i, de retruc, dels consumidors.

Què necessites per col·legiar-te?

– Títol oficial o homologació oficials (o resguard)
– DNI
– Fotografia (tipus carnet)
– Document facilitat pel Col·legi
– Dades bancàries