Creació del Col·legi

El Col·legi de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de Catalunya, creat el 20 de Juliol del 1984, per una resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és l’organisme oficial que vetlla per la nostra professió i fa compatibles els interessos dels seus col·legiats i de la societat a la qual donen servei, dins l’àmbit territorial de Catalunya: vetlla pel respecte a la professió per part d’altres organismes i entitats públiques i privades i controla la Deontologia Professional dels seus membres.

Objectius

En primer lloc, fer complir la legislació vigent de caràcter professional. També com a col·lectiu ha de restar obert a l'evolució i la millora de la professió, sense oblidar que el Col·legi existeix en funció del col·lectiu professional i que aquest té, en l’Assemblea General, la seva màxima autoritat.

Personalitat pròpia

La Constitució espanyola reconeix els col·legis professionals com a entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i regulats per la llei específica de col·legis professionals.